Lek

Lek er det barna helst vil gjøre i barnehagen. De har det gøy og skaper vennskap. Voksne i barnehagen skal være deltakende, tilgjengelige, inspirerende og oppmuntrende til barns lek. Barnehagen skal legge til rette for variert lek tilpasset barnas alder. Vi skaper trygge omgivelser og legger tilrette. Når barn leker får de ulike samspils erfaringer som utvikler gode sosiale ferdigheter. I leken bygger barna også relasjoner med hverandre. De utvikler emosjonell inteligens som de tar med erfaringene fra videre i hverdagen.