Dette er Utegruppa

Hvem er på utegruppe? Pedagogisk leder i utegruppen er Merethe og Isabell er assistent. Vi starter opp i august og det vil bli lagt ut oversikt over hvilke grupper som skal ut når. De to eldste barnegruppene er med i utegruppen. To grupper for maxi barna og to for midt i mellom barna rulerere på å være ute hele året. De har forskjellige prosjekter i naturen og fokuset er relasjoner på tvers av avdelingene. Se mer informasjon under nyheter for foreldre.