Realfag

Vi ønsker at barna opplever matematikken som kreativ, realistisk og engasjerende. Målet er å vekke barnas undring og interesse for matematikk.

Barnehagen vil legge til rette for å fremme barnas tall og tallforståelse.

Delmål:

- At barna lærer sortering: Vi sorterer etter farge, former, størrelser og antall.
- At barna lærer å telle en til en (parkobling, peke på ting samtidig som man teller den).
- At de skal kjenne igjen antal øyne (mengde) på terningen uten og telle dem (for barna over 3 år).