Informasjon om foreldrebetaling

Vi har gått over til PBL regnskap fra 1. januar 2020. Det betyr at dere nå vil få tilsendt faktura på mail hver måned. Forfall er den 15. hver måned. (juli er betalings-fri)