Informasjon om foreldrebetaling

Alle foreldre har selv ansvar for å betale inn riktig sum til rett tid (innen den 15. hver måned - juli er betalings fri). Vårt regnskapskontor gjennomgår foreldreinnbetalinger 3 ganger pr. år, desember, mars og juni.