Eierstyret/SU

Oddenskogen barnehage er en privat foreldredrevet barnehage. Fra foreldrene er det valgt et eierstyret som har ansvar for barnehagens drift.

Eierstyret

Leder: Hans Jørgen ROm

Styremedlem: Markus Myhre

Styremedlem: Ellen Cecilie Pettersen_Hagh

Styremedlem: Susanne Nagel-Erichsen

Styremedlem: Camilla Kuhnle-Nesset

Styremedlem/økonomiansvarlig: Bernhard Lamark

 

 

Samarbeidsutvalg (SU).

Turid Høyslåen - personal

Brit Pernille Strandskog - personal

Marte Torper, Foreldrerepr.

Rachel Opsund- Foreldrerep.

Tilla Frang Frøshaug, eier repr.

Kristine Lie Ludvigsen, eier repr.