Eierstyret/SU

Oddenskogen barnehage er en privat foreldredrevet barnehage. Fra foreldrene er det valgt et eierstyret som har ansvar for barnehagens drift.

Eierstyret

Leder: Per Kristian Solberg

Styremedlem: Tilla Frang Frøshaug

Styremedlem: Steffen Rugstad-Holthe

Styremedlem: Susanne Nagel-Erichsen

Styremedlem: Kristine Lie Ludvigsen

Styremedlem/økonomiansvarlig: Bernhard Lamark

 

 

Samarbeidsutvalg (SU)

Tonje Berntsen -foreldrerepr.

Turid Høyslåen - personal

Brit Pernille Strandskog - personal

Kristine Haugaard, Foreldrerepr.

Tilla Frang Frøshaug, eier repr.

Kristine Lie Ludvigsen, eier repr.