Planleggingsdager og feriestengt

 

Barnehagener stengt mellom jul og nyttår og mellom palmesøndag og skjærtorsdag.
Barnehagen er også stengt 3 uker om sommeren. Sommeren 2018 er vi stengt i uke 28,29 og 30, og har redusert åpningstid fra 8.00-16.00 i uke 31.

Oddenskogen barnehage har fem planleggingsdager i året.

Barnehageåret 2018/2019 er det planleggingsdager: fredag 17. august, onsdag 2. januar, fredag 31.mai. I tilleg til disse blir det en planleggigngsdag til i løpet av høsten og en i løpet av våren.