Planleggingsdager og feriestengt

 

Barnehagener stengt mellom jul og nyttår og mellom palmesøndag og skjærtorsdag.
Barnehagen er også stengt 3 uker om sommeren. Sommeren 2018 er vi stengt i uke 28,29 og 30, og har redusert åpningstid fra 8.00-16.00 i uke 31.

Oddenskogen barnehage har fem planleggingsdager i året.

Barnehageåret 2017/2018 er det planleggingsdager 17. og 18. august 2017, 3. november, 2. januar og 18. mai 2018.