Visjon og verdier

Vår visjon i Oddenskogen barnehage er "Det bobler av liv". Her skal det boble i hverdagen av lek, aktiviteter, latter og glede.

Vi har verdiene:

Romslighet, vekst, ansvarlighet og glede.