EQ kompetanse

Vi jobber målrettet med de voksne i bhg, og deres relasjon til seg selv. For på den måten den voksne møter seg selv, slik vil den voksne også møte barna. Mange i vår bhg har tatt en deltidsutdanning ved EQ Instituttet for å tilegne seg konflikthemmende språk, revurdere egne sannheter og bearbeide egen historie. Ønsker du mer info om dette? Se www.eqi.no.