EQ kompetanse

Vi jobber målrettet med de voksne i bhg, og deres relasjon til seg selv. For på den måten den voksne møter seg selv, slik vil den voksne også møte barna. Mange i vår bhg har tatt en deltidsutdanning ved EQ Instituttet for å tilegne seg konflikthemmende språk, revurdere egne sannheter og bearbeide egen historie. Ønsker du mer info om dette? Se www.eqi.no.

Språk

Et rikt språk gir et rikt liv! Vi har fokus på SPRÅK, fordi jeg da kan sette ord på egne følelser og tanker. Jeg kan bruke språket til å hevde egne behov og ønsker. Jeg kan lære sosiale ferdigheter, og skape gode relasjoner med andre. Se mer under "satsningsområder".