EQ kompetanse

Vi jobber målrettet med de voksne i bhg, og deres relasjon til seg selv. For på den måten den voksne møter seg selv, slik vil den voksne også møte barna. Mange i vår bhg har tatt en deltidsutdanning ved EQ Instituttet for å tilegne seg konflikthemmende språk, revurdere egne sannheter og bearbeide egen historie. For mer info se: www.eqi.no

Språk

Et rikt språk gir et rikt liv! Vi har fokus på SPRÅK, fordi : - da kan jeg sette ord på egne følelser og tanker - hevde egne behov og ønsker - lære sosiale ferdigheter - få venner mm Se mer under "Satsningsområder"