EQ- barnehage, hva betyr det?

Oddenskogen er den 4. EQ-barnehagen i Norge. En EQ-bhg fremmer barns emosjonelle intelligens (EQ), for igjen å styrke deres språkutvikling og relasjonskompetanse. 77 % av barnehagens faste ansatte har tatt en 1-årig relasjon/EQ-utdanning. I tillegg har tre ansatte 3-årig EQ-terapiutdanning. Gjennom økt EQ-kompetanse gir vi ansatte rom til å få en nær, kjærlig og slitesterk relasjon til seg selv, slik at de kan skape en tilsvarende relasjon til barna og andre voksne. Vi tilegner oss et personlig, konflikthemmende språk, og har et ikke-dømmende menneskesyn. Se eqi.no

Visjon og verdier

Vår visjon: En hjertevarm barnehage-med fokus på emosjonell intelligens Vi har verdiene: EQ- klok, kjærlighet, undring