Betaling

Fra 1. januar 2020 har Stortinget vedtatt å øke maksprisen for en barnehage plass til 3135,- pr. mnd. Det betales kr. 3135,- pr. måned + kr 750,- i matpenger = 3885,-. Matpengene går til 4 varme måltider pr. uke, all frukt og grønnsaker + all drikke.

Det betales for 11 måneder i året. Ikke juli !

Det gis søskenmoderasjon for søsken som bor sammen, og benytter plass i godkjent barnehage/familiebarnehage i Bærum kommune, (iht. til gjeldende satser).

 Det gis 30% på 1. søsken og 50% på 2. og 3. søsken.

2. barn: 6830,-

3. barn: 9148,-

 

Foreldre kan søke kommunen om redusert foreldrebetaling i familier med en skattepliktig inntekt på under 548167,-- pr år. Kommunen gir også gratis kjerne tid på 20 timer i uken til 2,3,4 og 5 åringer der husholdningen har en lavere inntekt enn 574750,-

Familiene som har behov for redusert foreldrebetaling/gratis kjerne tid fra august  august 2019, må sende søknad til kommunen innen 1.mai 2020. Ved søknad må kopi av selvangivelsen for 2018 ligge ved.