Betaling

Fra 1.januar 2018 har Stortinget vedtatt å øke maksprisen for en barnehage plass til 2910,- pr. mnd. Det betales kr. 2910,- pr. måned + kr 600,- i matpenger = 3 510,-. Matpengene går til 4 varme måltider pr. uke, all frukt og grønnsaker + all drikke.

Det betales for 11 måneder i året. Ikke juli !

Det gis søskenmoderasjon for søsken som bor sammen, og benytter plass i godkjent barnehage/familiebarnehage i Bærum kommune, (iht. til gjeldende satser).

 Det gis 30% på 1. søsken og 50% på 2. og 3. søsken.

2. barn: 6147,-

3. barn: 8202,-

 

 Man kan søke kommunen om redusert foreldrebetaling. 3, 4, 5 åringer i familier med en skattepliktig inntekt på under 417000,- pr år har rett på 20 timer gratis kjernetid pr uke fra 01.08.2016.

Familiene som har behov for redusert foreldrebetaling/gratis kjerne tid fra august  august 2018, må sende søknad til kommunen innen 1.mai 2018. Ved søknad må kopi av selvangivelsen for 2017 ligge ved.