Språk

Et rikt språk gir et rikt liv! Vi har fokus på SPRÅK, fordi jeg da kan sette ord på egne følelser og tanker. Jeg kan bruke språket til å hevde egne behov og ønsker. Jeg kan lære sosiale ferdigheter, og skape gode relasjoner med andre. Se mer under "satsningsområder".

Å ha et godt utviklet språk er viktig får både å lære sosiale ferdighet og å kunne leke sammen. Vi lærer også barna et følelses-språk. De lærer å sette ord på egne følelser, slik at de blir mer kjent med seg selv, og selvfølelsen deres blir styrket. Vi bruker språket hele dagen til å sette ord på egne behov, ønsker, vi spør om det vi lurer på og vi snakker sammen. Voksne er rollemodeller for barns språk. Hvordan møter vi og snakker vi til hverandre og hvordan møter vi og snakker med barna? Vi bruker tid på å undre oss og samtale med barna. Med de minste barne ordsetter vi ting, det vi gjør og følelser. Vi leser bøker og lære rim og regler. Vi jobber også med å lære og lytte til hva andre sier. Vi jobber med språkgrupper der vi har fokus på å få "grep om begrepene". Vi lærer at språket har en form og et innhold. Vi snakker også om at språk ikke bare er ord, men at man også snakker med kroppen :)