Glass stranda

Glass stranda. Ligger ved Veritas. Der leker vi i fjæra, fisker krabber, finner skatter i vannkanten. Lager bål, spiser bålmat og annen mat der. Leker gjemsel og har oppdagelsesferd. Mater ender og svaner. Vi har det helt topp her nede.